Folklórny súbor "Viňančan"

"Viňčovaňa a koľedi“

    Vianoce sú opradené čarom tajomstiev, ukrytých v ľudových zvykoch, krásnych koledách a vinšoch plných žičlivého, teplého ľudského slova. „Viňčovac a koľedovac popod oblaki še chodzilo na svatu Viľiju a na perši dzeň na kračun. Na druhi dzeň še už parobci i dzivki baržej richtovaľi gu hudakom“.