Folklórny súbor "Viňančan"

"Zempľinske vešeľe"

    V živote človeka má svoje trvalé miesto láska so svojimi nekonečnými podobami. Jednu z nich, spečatenú manželským sľubom, ponúka vo svadobných zvykoch na Zemplíne, spracovanú podľa uchovaných prameňov aj „Zempľinske vešeľe“.