Folklórny súbor "Viňančan"


Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/cf004600/vinancan/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Prierez činnosťou

 Takmer pravidelná účasť na folklórnych prehliadkach a festivaloch miestnych, okresných a krajských. Z celoslovenských a zahraničných vystúpení nemožno nespomenúť 30. výročie osláv SNP v Martine, celoslovenské dožinky v Nitre, v roku 1975, folklórny festival Východná, v roku 1987, Dni slovensko - francúzskej kultúry v Saint Pol De Leon vo Francúzsku, v roku 1998.

 

 


 Zo súčasných aktivít folklórnej skupiny „Viňančan“ je treba uviesť: klenotnicový program Zemplínskych folklórnych slávností v Michalovciach, Folklórny festival Zemplína na Zemplínskej šírave, folklórne prehliadky zvykov a obyčajov nášho ľudu Na Zempľiňe tak..., 15. ročník splavovania zemplínskych riek „Návraty“ (Falkušovce), 37.oslavy Karpatsko-dukelskej operácie a výročia oslobodenia (dva roky posebe, Dukla, cintorín sovietskych vojakov a pomník generála L. Svobodu vo Svidníku 2011,2012), folklórne festivaly v Lekárovciach, Sobranciach, v Bežovciach, Festival kultur i kresowego jadla v Lubaczove (2010), v Baszni Dolnej – Gmine Lubaczov (2012) v Poľsku, Folklórny festival vinšov a kolied „Slovenský Betlehem“ v Užhorode (2011), „Knižnica v zrkadle času“ – 85. výročie Knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach (2010), VIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“ a 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár „Fyzika vody v pôde“, Vinianske jazero (2011), organizátori Výskumná hydrologická základňa Michalovce a Ústav hydrológie SAV, „Kračun na valaľe“, organizátor Klub Zemplínčanov Košice (2011) s celovečerným vianočným pásmom „Svati večar“, Národné Matičné slávnosti v Martine (2012), v rámci vyhlásenia Roka Matice slovenskej a Roka svätého Cyrila a Metoda, Zemplínske lekárnické dni v Michalovciach (2012), „Apoštol ducha“ – celoslovenský seminár vo Vinnom, venovaný mons. Františkovi Jozefovi Fugovi, predsedovi Zahraničnej Matice slovenskej (organizátori Dom Matice slovenskej v Michalovciach, Knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, obec Vinné a ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom).

 

 

 

 Sú už také spoločensko-kultúrne akcie, ktoré by bez folklórnej skupiny „Viňančan“ ani nemohli byť : „Stavaňe maja“ a „Paľeňe sobutki“. Pravidelnými účinkujúcimi sú každoročne aj na otváraní letnej turistickej sezóny v rekreačnom stredisku Hôrka na Zemplínskej šírave, či na celoslovenskej výstave vín s medzinárodnou účasťou „Dni vína vo Vinnom“, pretože ku kvalitnému perlivému moku odnepamäti patrí ľudová pieseň, čo ulahodí srdcu i duši. Nebolo to inak ani na VII. ročníku v roku 2012.

 

 

 Členovia folklórnej skupiny „Viňančan“ privítali možnosť vystúpiť so scénkami „Figľar dochtor, abo cicho ľiči“ a „Pajtaški“ aj na 2. ročníku medzinárodnej prehliadky východoslovenského divadla „Mihaľovski deski 2012“ (organizátori prehliadky Zemplínske múzeum v Michalovciach, Dom Matice slovenskej v Michalovciach a vichodoslovenski združeňe „Valal“), v Portrétnej sále Zemplínskeho múzea v Michalovciach, (účinkovali: Mgr. A. Hirjak, PhDr. A. Stašková, CSc., A. Gaňová,   J. Tirpáková). Neboli to prvé vystúpenia na doskách čo znamenajú svet, pretože „Viňančan“ má vo svojom staršom repertoári aj ľudové divadlo „Život šicko napravi“ a humornú scénku „Ňevesta z hinzejrajtu, abo hľedam mladoho pre svoju dzivku“, spracované podľa Jána Lazoríka. Obidva príbehy sú o láske, čo je soľou života, aj keď v „hinzejrajce“ má až tragikomickú podobu.


 Rok 2013 bol pre folklórnu skupinu rokom bohatým nielen na vystúpenia v programoch iných organizátorov, ale predovšetkým bol pestrý a náročný na domácej pôde. „Viňančan“ úspešne zvládol celovečerný program „Jánske ohne nad Šíravou“, v ktorom spolu so súborom „Zemplín“ vytvoril obraz Jánskych zvykov a obyčajov na Zemplíne    /v projekte „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“/. Stal sa aj tvorcom a realizátorom samostatných programov. Patria ku nim novovytvorené zvykoslovné pásma „Betľehem z gubašami u Vinnim“, „Paľeňe sobutki“ a „Vinobraňe u Vinnim“ / premiéra 13. 11. 2013 v MsKs v Michalovciach /. Nie menej náročná bola príprava a nahrávka zemplínskych ľudových piesní na CD nosič, v septembri 2013.

 Dvojdňový maratón hovoreného slova a vinianskych i zemplínskych piesní odznel v podaní „Viňančana“ a pozvaných hostí v Kultúrnom dome vo Vinnom 6.-7. septembra 2014. Bol venovaný jubilejnému roku 1974, kedy folklórna skupina vznikla. „Viňančan“ si ho pripomenul novými zvykoslovnými pásmami „Kriscini“ a „Vojemska odbiranka“, ako aj výberom ľudových piesní s ľudovou hudbou pod vedením Jozefa Staška, z čerstvých nahrávok CD: „U koňec Vinnoho“ a „Ej, cichi vitrik duje“. Keď už možno v mnohých rodinách zdobili vianočné stromčeky, folklórna skupina „Viňančan“ pripravovala podľa starých obyčajov v Divadelnej sále MsKs v Humennom, „Svati večar“ /20. december 2014/.

 Láska je motivačným impulzom ľudskej existencie. Máj, mesiac lásky. Pre Klub Zemplínčanov v Košiciach - Zemplínsky majáles – jubilejný XX. ročník s mottom „Vešeľe, vešeľe, vešeli vešeľe“, „Viňančan“ ponúkol „Vešeľovo špivanki“, v ktorých výber piesní obsahovo i dejovo prevedie poslucháča celou zemplínskou svadbou /23. máj 2015 /. Možnosť reprezentovať obec Vinné na zahraničných folklórnych slávnostiach „Viňančan“ využil v roku 2015 naplno: Poľsko, Lubaczow /1.-3. august 2015/, Srbsko, „Slovenské národné slávnosti“, 54. ročník, Báčsky Petrovec /8. august 2015/,  Chorvátsko, „Večer slovenských ľudových piesní“, Crikvenica-Kačjak /13. august 2015/, Ukrajina, Perečín, „Slovenská veselica“ /13. september 2015/. Rok 2015 bol náročný aj čo do množstva predvedených zvykoslovných obyčajov. Začínali sme „Jánskymi ohňami“ / „Paľeňe sobutki“ – Vinianske jazero, Vinné, 20. jún 2015 /, pokračovalo „Čepeňe mladej“ / 4. júl 2015 a 16. október 2015 Zemplínska šírava – Lúč a Zemplínska šírava - Motel Kamenec /, 18. decembra to bolo „Putovaňe do Betľehema“ pre Klub Zemplínčanov v Košiciach. Našim najúspešnejším zvykoslovným pásmom bolo „Kovaňe mladej“, ktoré  do Klenotnice ľudovej hudby, časti Folklórne tradície, nahral RTVS, Rádio Regina, Košice /7.september 2015/. Na túto nahrávku sme obzvlášť hrdí, pretože obohatiť archív slovenského rozhlasu o niekdajšiu tradíciu vlastnej dediny sa podarí len nepatrnému počtu amatérskych folklórnych skupín.

 Svoj repertoár v roku 2016 „Viňančan“ rozšíril o novopostavený program „Vianoce s Viňančanom“ a „Radostnu novinu posluchajme“. Tvorili ho vianočné koledy v úprave M. Sch. Trnavského a známe i menej známe zemplínske koledy, vinše i hovorené slovo. O tom, čo všetko predchádzalo vianočným sviatkom, čo sa smelo, čo nesmelo, aký priebeh mali prípravné práce a aký význam mali samotné Vianoce v živote našich predkov v porovnaní s Vianocami dnes / Kultúrny dom Remetské Hámre, pre deti z detských domovov v Koromli, Sobranciach a v Remetských Hámroch, 20. december 2016., Rímsko-katolícky kostol Mena Panny Márie, Ptičie, okr. Humenné, 27. december 2016., Rímsko-katolícky kostol sv. Anny,Vinné, 28. december 2016 /. 

 Veľmi vďačným obdobím na spracovanie ľudových zvykov je obdobie fašiangov. „Viňanski fašengi 2017“ ozdobil „Viňančan“ zvykoslovným pásmom „Tancuj, strašku“! Ukážkovo predviedol príchod „pribirancou do obisca“, ich úsmevné vystrájanie so zašifrovaným „bitaňskim, zempľinskim slovom“ a trefnými ľudovými piesňami, umocňujúcimi huncútsku atmosféru.

 Svojich poľských priateľov a fanúšikov ľudových tradícií nesklamali členovia folklórnej skupiny ani tohto roku / Lubaczow, Basznia Dolna, „Zespól piesni i tanca Kresy i zespol špiewaczy“ /. „Koncert zespolów  folklorystycznych“ v Horynieci, nebol len koncertom účinkujúcich, ale aj prítomného publika / 5.-7. august 2017 /. Známe slovenské a poľské ľudové piesne zneli spoločne. A to je nesmierne potešujúce a povzbudzujúce, lebo také okamihy neprichádzajú zrazu. Sú odmenou za srdce, ktoré nechávate vo svojom speve.

 Ľudové piesne, odkladané po stáročia slovenským spevavým národom do „kasni“ i do „ladi“, aby sa uchovali pre nasledujúce generácie, boli a stále sú veľkým lákadlom aj pre členov folklórnej skupiny „Viňančan“. Nesmierna láska k rodnej zemi, úcta človeka k človeku, temperament, lyričnosť, ľúbozvučná melodika a rôznorodosť ukrytých ľudských príbehov sú tým kľúčom, ktorý poľahky odomkýna srdcia nielen interprétov, ale aj poslucháčov... Azda sa tieto slová naplnia, keď si vypočujete „Kedz u Vinnim hudaci zahraľi“...

 

 

 

 

 

 

U Konec Vinnoho

U Konec Vinnoho

 

 

Ej Cichi Vitrik Duje

Ej Cichi Vitrik Duje Ľudová tvorivosť je nevyčerpateľnou studnicou prameňov večne živých. Úlomky z nesmierneho kultúrneho dedičstva sa zachovali do dnešných dní. Existujú v podobe spomienok ešte žijúcich pamätníkov, ktorí sa žiaľ, spomedzi našich radov už pomaly vytrácajú. Folklórnej skupine „Viňančan“ sa podarilo zachytiť na DVD nosičoch aspoň časť z nich:

"Zempľinske vešeľe"

"Čepeňe mladej“

"Kovaňe mladej“

"Kriscini"

"Vojemska odbiranka"

"Viňčovaňa a koľedi“

 

"Svati večar“

"Betľehem z gubašami u Vinnim"

 

"Tancuj, strašku"!

"Život šicko napravi"

"Stavaňe maja"

 

"Paľeňe sobutki"

"Vinobraňe"

"Špivanki poza jarku"

"Vešeľovo špivanki"

"Ňevesta z hinzejrajtu"

 

"Sukňa"

"Figľar dochtor abo cicho ľiči"

"Pajtaški"