Folklórny súbor "Viňančan"

Prierez činnosťou

 Takmer pravidelná účasť na folklórnych prehliadkach a festivaloch miestnych, okresných a krajských. Z celoslovenských a zahraničných vystúpení nemožno nespomenúť 30. výročie osláv SNP v Martine, celoslovenské dožinky v Nitre, v roku 1975, folklórny festival Východná, v roku 1987, Dni slovensko - francúzskej kultúry v Saint Pol De Leon vo Francúzsku, v roku 1998.

 

 


 Zo súčasných aktivít folklórnej skupiny „Viňančan“ je treba uviesť: klenotnicový program Zemplínskych folklórnych slávností v Michalovciach, Folklórny festival Zemplína na Zemplínskej šírave, folklórne prehliadky zvykov a obyčajov nášho ľudu Na Zempľiňe tak..., 15. ročník splavovania zemplínskych riek „Návraty“ (Falkušovce), 37.oslavy Karpatsko-dukelskej operácie a výročia oslobodenia (dva roky posebe, Dukla, cintorín sovietskych vojakov a pomník generála L. Svobodu vo Svidníku 2011,2012), folklórne festivaly v Lekárovciach, Sobranciach, v Bežovciach, Festival kultur i kresowego jadla v Lubaczove (2010), v Baszni Dolnej – Gmine Lubaczov (2012) v Poľsku, Folklórny festival vinšov a kolied „Slovenský Betlehem“ v Užhorode (2011), „Knižnica v zrkadle času“ – 85. výročie Knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach (2010), VIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“ a 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár „Fyzika vody v pôde“, Vinianske jazero (2011), organizátori Výskumná hydrologická základňa Michalovce a Ústav hydrológie SAV, „Kračun na valaľe“, organizátor Klub Zemplínčanov Košice (2011) s celovečerným vianočným pásmom „Svati večar“, Národné Matičné slávnosti v Martine (2012), v rámci vyhlásenia Roka Matice slovenskej a Roka svätého Cyrila a Metoda, Zemplínske lekárnické dni v Michalovciach (2012), „Apoštol ducha“ – celoslovenský seminár vo Vinnom, venovaný mons. Františkovi Jozefovi Fugovi, predsedovi Zahraničnej Matice slovenskej (organizátori Dom Matice slovenskej v Michalovciach, Knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, obec Vinné a ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom).

 

 

 

 Sú už také spoločensko-kultúrne akcie, ktoré by bez folklórnej skupiny „Viňančan“ ani nemohli byť : „Stavaňe maja“ a „Paľeňe sobutki“. Pravidelnými účinkujúcimi sú každoročne aj na otváraní letnej turistickej sezóny v rekreačnom stredisku Hôrka na Zemplínskej šírave, či na celoslovenskej výstave vín s medzinárodnou účasťou „Dni vína vo Vinnom“, pretože ku kvalitnému perlivému moku odnepamäti patrí ľudová pieseň, čo ulahodí srdcu i duši. Nebolo to inak ani na VII. ročníku v roku 2012.

 

 

 Členovia folklórnej skupiny „Viňančan“ privítali možnosť vystúpiť so scénkami „Figľar dochtor, abo cicho ľiči“ a „Pajtaški“ aj na 2. ročníku medzinárodnej prehliadky východoslovenského divadla „Mihaľovski deski 2012“ (organizátori prehliadky Zemplínske múzeum v Michalovciach, Dom Matice slovenskej v Michalovciach a vichodoslovenski združeňe „Valal“), v Portrétnej sále Zemplínskeho múzea v Michalovciach, (účinkovali: Mgr. A. Hirjak, PhDr. A. Stašková, CSc., A. Gaňová,   J. Tirpáková). Neboli to prvé vystúpenia na doskách čo znamenajú svet, pretože „Viňančan“ má vo svojom staršom repertoári aj ľudové divadlo „Život šicko napravi“ a humornú scénku „Ňevesta z hinzejrajtu, abo hľedam mladoho pre svoju dzivku“, spracované podľa Jána Lazoríka. Obidva príbehy sú o láske, čo je soľou života, aj keď v „hinzejrajce“ má až tragikomickú podobu.

 Ľudové piesne, odkladané po stáročia slovenským spevavým národom do „kasni“ i do „ladi“, aby sa uchovali pre nasledujúce generácie, boli a stále sú veľkým lákadlom aj pre členov folklórnej skupiny „Viňančan“. Nesmierna láska k rodnej zemi, úcta človeka k človeku, temperament, lyričnosť, ľúbozvučná melodika a rôznorodosť ukrytých ľudských príbehov sú tým kľúčom, ktorý poľahky odomkýna srdcia nielen interprétov, ale aj poslucháčov... Azda sa tieto slová naplnia, keď si vypočujete „Kedz u Vinnim hudaci zahraľi“...

 

 

 

 

 

 

U Konec Vinnoho

U Konec Vinnoho

 

 

Ej Cichi Vitrik Duje

Ej Cichi Vitrik Duje Ľudová tvorivosť je nevyčerpateľnou studnicou prameňov večne živých. Úlomky z nesmierneho kultúrneho dedičstva sa zachovali do dnešných dní. Existujú v podobe spomienok ešte žijúcich pamätníkov, ktorí sa žiaľ, spomedzi našich radov už pomaly vytrácajú. Folklórnej skupine „Viňančan“ sa podarilo zachytiť na DVD nosičoch aspoň časť z nich:

"Zempľinske vešeľe"

"Čepeňe mladej“

"Kovaňe mladej“

"Kriscini"

"Vojemska odbiranka"

"Viňčovaňa a koľedi“

 

"Svati večar“

"Betľehem z gubašami u Vinnim"

"Život šicko napravi"

"Stavaňe maja"

 

"Paľeňe sobutki"

"Vinobraňe"

"Špivanki poza jarku"

"Vešeľovo špivanki"

"Ňevesta z hinzejrajtu"

 

"Sukňa"

"Figľar dochtor abo cicho ľiči"

"Pajtaški"