Folklórny súbor "Viňančan"

"Stavaňe maja"

    Jeden z mála obyčajov, ktorý  je „živý“ vo Vinnom aj dnes. Azda s nepatrnou zmenou. Kým voľakedy postavil máj „parobok svojej vivoľenej“, dnes zdobia farebné stuhy bielej brezy každú bránu, kde rastie do krásy malá, alebo veľká slečna. A nemusí mať ešte toho svojho... Máj do polnoci, pred 1. májom, pokiaľ príde ten pravý „princ“, ukradomky postaví aj otec. Ak sa nejakým nedopatrením stane, že mesiac lásky - máj, zabudne májom ozdobiť poniektorý príbytok, určite si žiadna Vinianka nemusí spievať: „Na peršoho maja, maje zakladaľi a mňe pod oblačkom slizi zaľivaľi“... Folklórna skupina „Viňančan“ v spolupráci so starostom Vinného každoročne „založa maja pred obecnim uradom pre každu viňansku dzivočku i dzivku“. Tešia sa starší i mladí, spievajú sa ľúbostné piesne aj piesne ku stavaniu mája. „Viňančan“ ozdobí máj pri kostole, odkiaľ ho muži nesú dole dedinou. Pulzuje v ňom mladosť, radosť, oslava ľúbosti a lásky, oslava života. Keď ho postavia, začína májová veselica – „majales“.