Folklórny súbor "Viňančan"

"Život šicko napravi"

 

    Unikátnym románopiscom, ktorý si nič nepotrebuje vymýšľať, je život sám. A hlavné postavy v jeho dielach si často spätne kladú otázky, ako to všetko dokázali „utiahnuť“ a prežiť. Obraz starej dediny a postavenie rodov. Fungovanie života v ktorom platili prísne regule, najmä vo vzťahu ku majetkom, kde šľachetnosť srdca a čestnosť v charakterových vlastnostiach neboli roveň hmotnému bohatstvu. Taký je scenár pásma „Život šicko napravi“, spracovaný podľa príbehu J. Lazoríka – „Život pohubi i napravi“. Len málokedy uštedrí život dvom mladým ľuďom, ktorí cítia srdcom, že patria k sebe, druhú šancu. Neprekonateľná prekážka, bohatstvo na jednej strane a chudoba na druhej sa veľmi zriedkavo končili najprv nešťastným vydajom a potom opätovným stretnutím so „starou láskou, ktorá nikdy nehrdzavie“.