Folklórny súbor "Viňančan"

Vznik

 

Folklórna skupina „Viňančan“ vznikla v roku 1974 pri vtedajšom MNV a miestnej organizácii Slovenského zväzu žien vo Vinnom. Pri kolíske stáli tri „sudičky“, H. Moravčíková, T. Fajnerová a E. Dudová, ktoré iniciovali  jej činnosť a usmerňovali prvé kroky.

                                                                             

Vraví sa, že tak, ako človek má určený svoj osud, chodníky života po ktorých musí kráčať, tak majú svoje „životopisy“ aj dediny a mestá, tvorené ľuďmi, čo v nich žijú, čo uchovávajú „staré“ dejiny a pomáhajú písať novú históriu. A tak aj „Viňančan“ všade tam, kde zneli jeho piesne, odkrýval krásy rodného Zemplína. No najmä dedinky, ozdobenej vencom viníc . V nich, tak ako kedysi, aj dnes prýštia mozole a prúdi životodarná sila vínnej révy.

 

                                                                                                 

Práve veľkou zásluhou folklórnej skupiny „Viňančan“, Vinné žije v piesni a piesne i tradície našich predkov žijú vo Vinnom. Naša pieseň je život sám. Je v nej ľudská slabosť i pevná vôľa, zocelená silným putom – láskou k životu. A tak kdekoľvek sa  spievajú dievčenské karičky, či parobské verbunky a čardáše, očaria publikum. Folklórna skupina čoskoro oslávi svoje jubileum. S pribúdajúcimi a odchádzajúcimi rokmi sa vystriedalo veľa tých, čo im piesne rodnej dediny a jej okolia prirástli k srdcu. Je to aj vďaka vedúcim pracovníkom, ktorí „Viňančan“ viedli. Boli to H. Moravčíková, A. Lopatářová, M. Gerberyová, G. Majerníková, PhDr. A. Stašková, CSc., E. Gujda. Všetci, podľa svojich schopností, rozvíjali a vlastným  tvorivým vkladom skvalitňovali činnosť  folklórnej skupiny. Od roku 2009 pracuje folklórna skupina opäť pod vedením PhDr. Anny Staškovej, CSc.