Folklórny súbor "Viňančan"

"Betľehem z gubašami u Vinnim"

 Scénické pásmo piesní , kolied a pastierskych prekáračiek na ceste za novonarodeným Kráľom. Je spracované podľa vzoru ľudových hier „Chodenia s Betlehemom“, ktorých základom je biblická téma narodenia Ježiša podľa evanjelia sv. Lukáša.