Folklórny súbor "Viňančan"

"Špivanki poza jarku"

    Pásmo cigánskych piesní a humorného rozprávania Feriho o životných peripetiách z čias svojho detstva až po „odkrúcanie“ vojenskej „služby“.