Folklórny súbor "Viňančan"

"Vinobraňe"

    Vinohradníctvo vo Vinnom má starobylé korene. Listiny o viniciach nás v tejto lokalite vracajú až do roku 1336. Nielen obrovská drina pri dorábaní vína z viniča hroznorodého je tým najväčším darom, čo sa dedí z pokolenia na pokolenie, ale aj radosti, starosti, či piesne, bez ktorých by zlatistý mok ani nechutil.